Monumenten

 

Deze rubriek toont onder meer weergave van de soorten monumenten die in aanmerking komen voor een abonnement op de Monumentenwacht.


Dat kunnen zijn monumentale gebouwen -groot en klein- maar ook monumentale interieurs of delen van interieurs. Ook archeologische monumenten komen in aanmerking voor een inspectieabonnement. De meeste archeologische monumenten in onze provincie zijn overigens niet in particuliere handen maar liggen bijvoorbeeld op terreinen die eigendom zijn van een gemeente of van het ministerie van defensie.


Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor het collectief inspecteren van alle monumenten binnen de gemeentegrenzen. Daardoor worden enerzijds de eigenaren geholpen bij het instandhouden van hun kostbare bezit, terwijl anderzijds het gemeentebestuur zicht houdt op de onderhoudstoestand van de monumenten en daarop tevens beleid kan afstemmen.   
 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl