Archeologische monumenten


Grafheuvels, urnenvelden, vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars. Sporen van Romeinse wegen en gebouwen. Restanten van middeleeuwse vestingwerken, zoals landweren en kasteelbergen. Sommige mensen zegt het niets, maar wie zich verdiept in deze vroege sporen van beschaving, ontdekt dat zij veel kunnen verklaren over het ontstaan van onze leefwereld en zelfs over onze eigen tijd. Bovendien is er, in elk geval in Noord-Brabant, een grote soortenrijkdom aan archeologische monumenten.

Ondanks deze verscheidenheid hebben veel archeologische objecten een gemeenschappelijk kenmerk: als ze niet beter worden beschermd en onderhouden, zullen ze binnen enkele generaties verdwenen zijn. Zoals iedereen kan ervaren, neemt de druk op de ruimte bijna dagelijks toe. Wonen, werken, verplaatsen en recreëren eisen voortdurend meer grondoppervlak. Met de schaalvergroting in de landbouw is al menig archeologisch monument letterlijk met de grond gelijk gemaakt.

De teloorgang van dergelijke objecten is om meer dan een reden te betreuren. Archeologische monumenten geven een historische dimensie aan het landschap. Ze maken het verleden tastbaar en zichtbaar. Dat verhoogt de belevingswaarde van de omgeving, vooral als het object wordt ontsloten voor het publiek. Daarnaast is er de wetenschappelijke betekenis. Zoals archeologen vaak benadrukken, vormt het bodemarchief voor meer dan 99% van de menselijke geschiedenis de enige bron van kennis. Behoud is des te meer de moeite waard, omdat met toekomstige technieken naar verwachting nog veel meer van het verleden kan worden onthuld.

Monumentenwacht Noord-Brabant inspecteert jaarlijks meer dan honderd aangemelde archeologische objecten. Waar nodig worden ook kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dit werk wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. In samenwerking met deze en andere deskundige organisaties wordt gestreefd naar een betere bescherming van de vaak kwetsbare archeologische monumenten.

 

 

 

Monumentenwacht heeft informatiebladen over vier typen archeologische monumenten beschikbaar. Klik op de volgende links om deze informatiebladen te bekijken:

 

 

Het volgende filmpje laat zien hoe de inspectie van een archeologisch monument in hoofdlijnen in zijn werk gaat.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om archeologische monumenten te laten inspecteren? Neem dan contact op met Monumentenwacht Noord-Brabant.

 

 

 
 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl