Goed onderhoud begint met goed inspecteren


De beste manier om een gebouw - en zeker een beschermd monument - in stand te houden, is door op het juiste moment het juiste onderhoud uit te voeren. Daarmee wordt voorkomen dat kleine schades en gebreken snel groter worden en steeds ernstiger gevolgen krijgen.

 

Het klassieke voorbeeld is de afgegleden dakpan. Hierdoor ontstaat een lekkage die misschien niet onmiddellijk, maar zeker op termijn tot bijzonder vervelende problemen gaat leiden. Denk aan druipsporen langs muren, kringen in plafonds, opzwellende vloeren, rottend houtwerk, een veel te vochtig binnenklimaat en aantasting van essentiële constructie-onderdelen door schimmels en insecten.

 

Door op tijd deskundig onderhoud uit te voeren, worden de vaak kwetsbare monumentale waarden beter beschermd. Hierdoor kan het gebouw gedurende lange tijd zijn karakteristieke, historische aanzien behouden. Het staat er bovendien permanent beter bij.

 

 

Daardoor zullen zowel gebruikers als voorbijgangers er meer plezier aan beleven.
Nog een belangrijk argument om monumentaal bezit goed bij te houden, is dat hiermee hoge
herstel- en restauratiekosten worden voorkomen. Doelgericht, planmatig onderhoud is met andere
woorden verreweg de goedkoopste manier om een gebouw, een interieur of een archeologische locatie in stand te houden.

Om op het juiste moment het juiste onderhoud te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat monumentale gebouwen, historische interieurs en archeologische objecten regelmatig worden geïnspecteerd.
Dan wordt immers duidelijk:

 

• welke onderdelen in goede staat verkeren en voorlopig geen onderhoud nodig hebben;
• welke onderdelen er slecht aan toe zijn en daarom zo snel mogelijk moeten worden aangepakt;
• en welke onderdelen nog wel in orde zijn, maar binnen afzienbare tijd aandacht behoeven.
 

 

Als deze gegevens bekend zijn, kan een praktische en economische planning voor de werkzaamheden worden gemaakt. Een vereiste daarvoor is dat de inspectie volledig en vakkundig wordt uitgevoerd. Met inschakeling van Monumentenwacht Noord-Brabant hoeft u daar geen zorgen over te hebben.

 

Gidsen Techniek
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt tal van interessante publicaties uit, waarover op de website volop informatie is te vinden. In het kader van monumentenwachtactiviteiten zijn vooral de Gidsen Techniek interessant (voorheen bekend als Brochures Techniek).
Deze uitgaven geven in 4, 8 of 12 pagina’s een helder inzicht in zeer uiteenlopende aspecten van de instandhouding van monumenten.

 

Publicaties Monumentenwacht Vlaanderen
Monumentenwacht Vlaanderen beschikt over circa twintig onderhoudsbrochures op het gebied van exterieur, interieur en flora en fauna in verband met historische bouwwerken. Deze praktische boekjes zijn te downloaden en eventueel te bestellen via de website van Monumentenwacht Vlaanderen.

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl