Historische interieurs

 

Een monument is meer dan een buitenkant. Ook historische interieurs kunnen karakteristiek, interessant en waardevol zijn.
In dat geval is het van belang de binnenzijde van het monument net zo goed te onderhouden als de buitenzijde. Juist de combinatie van beide kan van grote (cultuurhistorische) waarde zijn!
 
Eigenaren zijn zich niet altijd bewust van de bijzondere waarde die hun interieur vertegenwoordigt. In geld, maar ook in bouwkundig, cultureel of historisch opzicht. Anderen zien het belang wel in, maar weten niet welke maatregelen nodig zijn voor een goede instandhouding. Weer anderen onderhouden hun interieurs naar beste weten, maar kiezen niet altijd de juiste mensen, methoden en reinigingsmiddelen.
 
Ook voor historische interieurs geldt dat goed onderhoud begint bij een goede inspectie. Monumentenwacht Noord-Brabant heeft gespecialiseerde adviseurs voor historische interieurs
in dienst. Eigenaren en beheerders van monumentale interieurs kunnen gebruik maken van de diensten van deze specialisten. U moet hierbij denken aan een volledige inspectie van het interieur, waarbij wordt geïnventariseerd wat de staat van het interieur is, waar de aandachtspunten liggen en hoe daar het best mee kan worden omgegaan.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor allerlei vormen van advies die betrekking hebben op het
in stand houden en verbeteren van een historisch interieur. Vragen rondom een specifiek object of materiaal, problemen met het klimaat, beoordeling van offertes, het begeleiden van een restauratie… al uw vragen zijn welkom. Dit alles tegen het gebruikelijke gereduceerde uurtarief van Monumentenwacht Noord-Brabant, dat mogelijk wordt gemaakt door een financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant.
 
Bezit of beheert u een monument met fraaie tegelvloeren, oude balklagen of schoorstenen met schouwen? Stucplafonds, wandschilderingen, betimmeringen? Historische trappen, bewerkte deuren, vensters met glas-in-lood? Beeldhouwwerk, schilderijen, gobelins? Bijzondere gebruiksvoorwerpen of meubelstukken? Of een ander interieuronderdeel dat van waarde zou kunnen zijn?
 
Neem dan contact met ons op. Ook als u aarzelt, omdat bijvoorbeeld niet alles authentiek, exclusief of compleet is, verdient het aanbeveling een keer de balans te laten opmaken. U zou wel eens verrast kunnen worden door de waarde, de betekenis en misschien ook de onderhoudsstaat van uw bezit.
 
Met onze interieurspecialisten kunt u altijd vooraf duidelijke afspraken maken over de aard, de omvang en de kosten van de werkzaamheden. Voor een eerste inspectie is vaak een aantrekkelijke regeling mogelijk.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl