Objectgerichte risicoinventarisatie

 

Grote, hoge monumentale objecten zijn vaak complex en onoverzichtelijk en bovendien kan de onderhoudstoestand van de diverse bouwdelen sterk verschillen. Mensen die op en om deze gebouwen werken (zoals monumentenwachters, maar bijvoorbeeld ook installateurs, schoorsteenvegers en schilders) kunnen daardoor vooraf vaak moeilijk inschatten waar wel, minder of absoluut niet veilig kan worden gewerkt.

 

Duidelijkheid vooraf kan de kans op ongevallen sterk verkleinen. Daarom is bepaald dat voor dergelijke gebouwen (en in bijzondere gevallen ook voor kleinere bouwwerken) een objectgerichte risicoinventarisatie (ORI) met een inspectieplan moet worden opgesteld. Hierin wordt vermeld welke delen van het monument niet veilig te inspecteren zijn. De risico’s worden systematisch vastgelegd aan de hand van een checklist. Ook worden adviezen opgenomen om de situatie te verbeteren. ORI en inspectieplan zijn ontwikkeld in samenwerking met de Arbeidsinspectie.

 

Het inspectieplan vermeldt hoe het monument wordt geïnspecteerd en met welke middelen (eventueel een hoogwerker). Daarnaast worden diverse praktische zaken vastgelegd, waaronder afspraken met de eigenaar of beheerder, en informatie over sleutels, toegangen en parkeerbepalingen. Dit alles met het doel de werkzaamheden zo doeltreffend en verantwoord mogelijk te laten verlopen.

 

Meer gedetailleerde informatie over aard en achtergronden van de objectgerichte risicoinventarisatie is te verkrijgen via het bureau van Monumentenwacht Noord-Brabant.

 

 

 

 

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl