Regelgeving


 
Monumentenzorg heeft te maken met een veelheid aan regels en voorschriften. Dat geldt zowel voor rijks beschermde monumenten als voor  monumenten die door een gemeente zijn beschermd , maar evenzeer voor panden die binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht zijn gelegen.


Regels met betrekking tot het beschermen van monumenten, voor het uitvoeren van restauratie- en onderhoudswerken, het aanvragen van subsidies, enzovoort.
De voornaamste regels waarmee de eigenaar van een monument te maken kan krijgen zijn in deze rubriek weergegeven.
In sommige gevallen is een link opgenomen die rechtstreeks toegang geeft tot de tekst van de desbetreffende wet of regel.

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl