Financiering door NRF

 

Nationaal Restauratiefonds is een particuliere, onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidie uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en instandhouding van hun pand. Daarnaast verstrekt het fonds informatie en advies over financiële en procesmatige aspecten bij restauratie en onderhoud. Dit met het doel monumenteigenaren wegwijs te maken in de diverse regelingen en optimale kansen te scheppen voor behoud en herstel van monumentale objecten.

 

Het Restauratiefonds kan diensten leveren aan eigenaren van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten en aan eigenaren van niet-beschermde monumentale panden behorend tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. Of een eigenaar daadwerkelijk voor subsidie of financiering in aanmerking komt en wat in dat geval de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van diverse factoren. Hiertoe behoren onder meer de status van het monument, een eventuele samenloop met andere regelingen en de financiële situatie van eigenaar.

 

Nuttige producten voor eigenaren van rijksmonumenten zijn onder meer de Restauratiefondshypotheek en de Restauratiefondsplushypotheek. De financieringsmogelijkheden voor eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn sterk afhankelijk van lokale, regionale en provinciale fondsen en regelingen. Onder voorwaarden verstrekt het Restauratiefonds leningen. Een bezoek aan de website www.restauratiefonds.nl kan in korte tijd veel duidelijk maken over de mogelijkheden.

 

Daarnaast heeft het fonds diverse brochures en publicaties beschikbaar, zoals de Restauratiewijzer en de gids Monumentaal Wonen, met alle relevante informatie voor eigenaren van rijksmonumenten. Wilt u daadwerkelijk tot zaken komen, dan kunt u uw persoonlijke situatie bespreken met een consulent.

 

Stichting Nationaal Restauratiefonds, Utrechtseweg 12, 3811 NB  Amersfoort
Postbus 2207, 3800 CE  Amersfoort
telefoon (088) 253 90 00
e-mail: info@restauratiefonds.nl
internet: www.restauratiefonds.nl

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl