Fiscale regeling Rijksmonumenten

 

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, kosten van restauratie en onderhoud aan hun gebouw als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat de fiscus een percentage van de gemaakte kosten voor zijn rekening neemt.

 

Voorwaarden om voor aftrek in aanmerking te komen, zijn dat:
 

  • de belastingplichtige eigenaar is van het pand;
     
  • het pand ingeschreven is in het Rijksmonumentenregister;
     
  • de kosten worden betaald in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft.

 

Met ingang van 2012 zijn de voorheen gehanteerde drempelwaarden vervallen en zijn de kosten voor het onderhouden, repareren of vervangen van onderdelen van het rijksmonumentenpand voor 80 procent aftrekbaar. De werkzaamheden moeten dienen om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Enkele voorbeelden zijn reparatie door een loodgieter of timmerman, onderhoud van een schoorsteen, buitenschilderwerk en het opstoppen of verdekken van rieten daken. Kosten voor verbeteringen en veranderingen aan het pand zijn niet aftrekbaar.

 

Een eigenaar kan de daarvoor in aanmerking komende kosten ‘achteraf’ opvoeren, bij de invulling van het aangiftebiljet. Zorg ervoor dat bewijsstukken beschikbaar zijn als de inspecteur daarom vraagt.

 

Het is ook mogelijk om voor aanvang van de werkzaamheden de Belastingdienst om een verklaring te vragen waarin staat welke kosten aftrekbaar zijn. De aanvraag moet minstens tien weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend. Er moeten onder meer een begroting en tekeningen worden bijgesloten.

 

Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) is een gespecialiseerd onderdeel van de Belastingdienst dat antwoord kan geven op alle fiscale vraagstukken in verband met rijksmonumenten.

 

Belastingdienst / Bureau Monumentenpanden
Postadres: Postbus 58944, 1040 EE  Amsterdam
telefoon: (088) 152 81 55
e-mail: info@monumentenzorg.nl
internet: www.belastingdienst.nl (zoek op ‘rijksmonument’ of ‘monumentenpanden’)

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl