Meer onderhoudssubsidie voor monumenten

 

U kunt wellicht van de overheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw rijksmonument. Of u in aanmerking komt voor een subsidie, lening of voor fiscale voordelen, is afhankelijk van het soort monument dat u bezit.
 
Heeft u een rijksmonument dat niet primair bestemd is voor bewoning? Zoals een kerk, molen of fabriek. Dan kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse Instandhoudingssubsidie of een lening met lage rente. Voorheen viel de Instandhoudingssubsidie onder het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Sinds de Erfgoedwet per juli 2016 van kracht is valt de instandhoudingssubsidie onder de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Een deel van de bepalingen uit het Brim 2013 is opgenomen in de Erfgoedwet en een ander deel is opgenomen in de Subsidieregeling instandhouding monumenten.
 
De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is een tegemoetkoming in de kosten  voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument. De overheid stimuleert met deze subsidie regelmatig onderhoud van het monument. Steeds meer eigenaren kunnen daarmee planmatig onderhoud aan hun monumenten uitvoeren om zo dure restauraties te voorkomen.
 
Instandhoudingssubsidie vraagt u rechtstreeks aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U moet voor de aanvraag onder andere een 6-jarenonderhoudsplan indienen.
Hoe dit werkt? Dat leest u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl.
 
Is uw pand geen woonhuis en komt u volgens de Sim (voorheen de Brim)-regeling in aanmerking voor een jaarlijkse Instandhoudingssubsidie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een lening met lage rente van het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. Hoe u deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn, staat op de website van het Restauratiefonds: www.restauratiefonds.nl.
 

Ook kunt u op www.monumenten.nl meer informatie vinden over onderhoudssubsidie voor monumenten.

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl