Provinciale subsidie instandhouding molens

 

Met de Subsidieregel Cultureel Erfgoed paragraaf 3 Instandhouding Molens biedt de Provincie Noord-Brabant een mogelijkheid tot financiële ondersteuning van de instandhouding van alle molens en molenrompen in de provincie Noord-Brabant. Monumentenwacht voert de regeling uit, in mandaat van de Provincie.
 
De belangrijkste voorwaarde om voor deze subsidie in aanmerking te komen is dat er een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld en uitgevoerd. Voor molens die zijn aangewezen als rijksmonument, en dat zijn veruit de meeste van de ruim honderd Brabantse molens, is zo’n plan ook nodig om rijkssubsidie te kunnen aanvragen in het kader van de Sim. Om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie voor deze categorie molens, is een Sim-beschikking noodzakelijk.
 
Per molen(romp) kan één keer per zes jaar subsidie worden verleend. Zodra de regeling voor 2018 wordt opengesteld dan zullen wij dit hier vermelden. 
 
De gehele subsidieregel kunt u raadplegen op de internetsite van de provincie Noord-Brabant.
 
Meer informatie over molens is onder meer te vinden op:

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl