Provinciale subsidie instandhouding molens

 

Met de Subsidieregel Cultureel Erfgoed paragraaf 3 Instandhouding Molens biedt de Provincie Noord-Brabant een mogelijkheid tot financiële ondersteuning van de instandhouding van alle molens en molenrompen in de provincie Noord-Brabant. Monumentenwacht voert de regeling uit, in mandaat van de Provincie.
 
De belangrijkste voorwaarde om voor deze subsidie in aanmerking te komen is dat er een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld en uitgevoerd. Voor molens die zijn aangewezen als rijksmonument, en dat zijn veruit de meeste van de ruim honderd Brabantse molens, is zo’n plan ook nodig om rijkssubsidie te kunnen aanvragen in het kader van de Sim. Om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie voor deze categorie molens, is een Sim-beschikking noodzakelijk.
 
Per molen(romp) kan één keer per zes jaar subsidie worden verleend. In 2017 kan worden aangevraagd voor instandhoudingsplannen gedurende de periode 2016-2021 en 2017-2022. Voor molens met de status van rijksmonument bedraagt deze 20 procent van de in het kader van de Sim vastgestelde subsidiabele kosten, met een maximumsubsidie van € 10.000 per aanvraag. Voor de overige molens bedraagt de tegemoetkoming 50 procent van de vast te stellen subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.500 per aanvraag.
 
De gehele subsidieregel kunt u raadplegen op de internetsite van de provincie Noord-Brabant.
 
Meer informatie over molens is onder meer te vinden op:

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl