Verdrag van Malta

 

Het Verdrag van Malta, ook wel aangeduid als Verdrag van Valletta, is vastgesteld in 1992 en mede ondertekend door Nederland. Het is gericht op (betere) bescherming van het archeologisch erfgoed in Europa. De meeste bepalingen uit het verdrag zijn verankerd in de Nederlandse Erfgoedwet.

 

Het Verdrag van Malta heeft onder meer tot doel dat centrale overheden:

 

  • maatregelen treffen voor het behoud van het archeologisch bodemarchief; mocht na onderzoek blijken dat behoud niet mogelijk is, dan moet het bodemarchief vóór de vernietiging hiervan worden onderzocht;
  • archeologen betrekken bij de ruimtelijke ordening;
  • archeologisch onderzoek bevorderen en ondersteunen, met als uitgangspunt ‘de verstoorder betaalt’;
  • de uitwisseling van archeologische kennis stimuleren;
  • bevorderen dat archeologische vondsten vaker en breder toegankelijk worden gemaakt.

 

Klik op de volgende link voor de volledige tekst van het Verdrag van Malta.

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl