Organisatie

 

Monumentenwacht Noord-Brabant is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van particulieren en het provinciaal bestuur van Noord-Brabant. De organisatie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een publiek –private samenwerking.

In deze rubriek is zowel de ontstaansgeschiedenis van Monumentenwacht Noord-Brabant als de doelstelling en werkwijze van de organisatie nader toegelicht.

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl