Doelstellingen

 

Monumentenwacht Noord-Brabant heeft haar missie uitgewerkt in de volgende doelstellingen:
 

  • het tegengaan van verval van monumentale bouwwerken, historische interieurs en archeologische objecten;

 

  • het ondersteunen van eigenaren en beheerders bij de zorg voor en de instandhouding van hun monument;

 

  • het stimuleren van duurzaam, kwalitatief verantwoord onderhoud en restauratiewerk;

 

  • het bestuurlijk agenderen van monumentenbeleid, voor zover gerelateerd aan haar missie;

 

  • het monitoren van de onderhoudstoestand van cultureel erfgoed en het vastleggen van de bevindingen in breed inzetbare rapportages;

 

  • het bijdragen aan een effectieve informatievoorziening over de instandhouding van met name het Brabantse cultureel erfgoed;

 

  • het verspreiden van de ‘Monumentenwacht methode’, zowel nationaal als internationaal, zodat ook elders een verantwoord beleid ten aanzien van het preventief onderhoud van monumenten kan worden ontwikkeld.
     

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl