Kerntaken

 

Visie, missie en doelstellingen resulteren in de volgende vier kerntaken voor Monumentenwacht Noord-Brabant:
 

 • het uitvoeren van inspecties van beschermde gebouwde en archeologische monumenten en historische interieurs, in opdracht van de desbetreffende eigenaren (onze abonnees);
   

 • het uitvoeren van kleinschalige (preventieve) onderhoudswerkzaamheden en (nood)reparaties aan deze objecten;
   

 • het adviseren van eigenaren en beheerders over een effectieve en efficiënte instandhouding van de objecten en hen stimuleren tot het treffen van passende maatregelen;
   

 • het functioneren als provinciaal kennisinstituut, in het bijzonder op het gebied van de zorg voor en het (preventief) onderhoud aan de eerder genoemde objecten, en meer algemeen op het gebied van de promotie van het (gebouwde) Brabants cultureel erfgoed.
   

Onze brochure Een nuttig onderhoud over Monumentenwacht Noord-Brabant geeft een goede indruk van de wijze waarop wij de eerste drie kerntaken invullen.

 

Vrijwel alle werkzaamheden die wij uitvoeren, vloeien rechtstreeks voort uit deze kerntaken of hangen hier zeer nauw mee samen. Dat is een bewuste keuze. Enkele belangrijke overwegingen hierbij, vindt u in het artikel Monumentenwacht Noord-Brabant is niet commercieel.

 

 

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl