Missie

 

Vanuit de visie die Monumentenwacht Noord-Brabant heeft ontwikkeld, kan haar missie als volgt worden geformuleerd: 

‘Het voorkomen van verval van cultureel erfgoed -in het bijzonder monumentale bouwwerken, historische interieurs en archeologische monumenten- in de provincie Noord-Brabant door regelmatige inspectie, doeltreffend noodherstel, deskundige en onpartijdige advisering van eigenaren en overheden, alsmede onafhankelijke kennisverspreiding'.


Dit met als belangrijkste en uiteindelijke doel dat alle Brabantse gebouwde en archeologische monumenten door preventief onderhoud optimaal in stand worden gehouden.

 

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl