Organisatiestructuur

 

Monumentenwacht Noord-Brabant is een stichting met een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.
De organisatie wordt geleid door een Directeur - Bestuurder.


Er zijn staffuncties voor beleidsontwikkeling, administratie en aansturing van het uitvoerende monumentenwachtwerk. Dit laatste heeft betrekking op vier groepen objecten: monumentale gebouwen, historische interieurs, archeologische monumenten en historisch groen.
Daarnaast wordt op elk van deze gebieden aandacht geschonken aan preventie van schade voor mens en object.

 

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl