De belangstelling voor het cultureel erfgoed is de laatste decennia sterk toegenomen. Dit heeft geresulteerd in een constante stroom publicaties over zeer uiteenlopende onderwerpen op dit gebied. Daarnaast is er een toenemende hoeveelheid websites die (steeds uitvoeriger) informatie verschaffen over monumenten en monumentenzorg.


Hierna volgt een overzicht van publicaties die voor (aanstaande) abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant nuttig en interessant kunnen zijn.
Als eerste onder het kopje 'Monumentenwacht' een aantal publicaties van onze eigen organisatie zoals informatiebladen, tevredenheidsonderzoeken etc.

 

Onder 'Nieuwsbrieven', 'Publieksjaarverslagen' en Brabants Monumentenmonitor treft u respectievelijk de nieuwsbrieven aan die in de loop der jaren door Monumentenwacht Noord-Brabant zijn uitgegeven, de publieksjaarverslagen van onze organisatie over de afgelopen jaren, alsmede de 'Brabantse Monumentenmonitor', een overzicht van de toestand van de monumenten in Noord-Brabant.

 

In de rubriek 'Nieuwsarchief' is nieuws opgenomen uit de wereld van het cultureel erfgoed. Deze rubriek zal in de loop van de tijd steeds worden aangevuld.
Op de homepage van onze site worden telkens de meest actuele nieuwtjes uit deze rubriek vermeld.

 

Onder 'Websites' kunt u links vinden met Brabantse, landelijke en internationale spelers op het veld van het behoud van cultureel erfgoed.

 

Tenslotte vindt u onder het kopje 'Overig' interessante publicaties van anderen, maar die wel met ons werk te maken hebben.

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl