BRABANTSE MONUMENTEN MONITOR 2016
 
Monumentenwacht Noord-Brabant heeft in de ‘Brabantse Monumenten Monitor 2016’ voor de tweede keer de onderhoudstoestand van de Brabantse monumenten in kaart gebracht. Eerder gebeurde dat in de eerste monitor die in 2014 werd gepubliceerd.
 
Tijdens de vele inspecties die onze inspecteurs jaarlijks uitvoeren worden –naast de bouwkundige gegevens- tevens statistische data verzameld met betrekking tot een veelheid aan onderwerpen zoals het schilderwerk, de dakbedekking, de fundering, de beglazing enzovoort.
 
In deze monitor kan voor de eerste keer een vergelijking gemaakt worden met de cijfers van de in 2014 uitgebrachte monitor. Daardoor kan niet alleen de onderhoudstoestand op een bepaald moment in kaart worden gebracht, maar kunnen tevens verbeteringen of verslechteringen in die toestand worden aangetoond.
 
De aldus verzamelde statistische gegevens kunnen dienen als instrument voor het ontwikkelen van (overheids)beleid.
 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl