Nieuwsarchief

Online instandhoudingssubsidie aanvragen

Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 
Er is dit jaar in totaal 50,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 44,7 miljoen euro bestemd voor gebouwde monumenten, 5 miljoen euro voor groene monumenten zoals parken en tuinen en 800 duizend euro voor archeologische monumenten. Het bedrag per rijksmonument wordt bepaald op basis van een onderhoudsplan voor een periode van zes jaar.
 
De nieuwe online module maakt het aanvragen van subsidie eenvoudiger. Alle door de Rijksdienst gevraagde informatie kan in één keer digitaal worden verzonden. Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de online aanvraag: 033-4217456 of info@cultureelerfgoed.nl.
Op 31 augustus 2015 zal bekend zijn welke subsidieverzoeken gehonoreerd worden.

do 29 jan 2015

DAEB status Monumentenwacht Noord-Brabant verlengd

Onlangs werd bekend dat de DAEB status (Dienst van Algemeen Economisch Belang) die Monumentenwacht Noord-Brabant sedert een aantal jaren bezit is verlengd tot 1 januari 2020.
 
Deze status ontleent zijn bestaansrecht aan de artikelen 14 en 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere status -die slechts wordt toegekend aan een selecte groep- moet een onderneming specifiek zijn belast met het beheer van een bepaalde dienst.
Volgens het college van Gedeputeerde staten van Noord-Brabant voldoen de activiteiten van Monumentenwacht Noord-Brabant aan de criteria om in aanmerking te komen voor de DAEB status. Vandaar dat werd besloten tot verlenging.
 

vr 16 jan 2015

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl