Nieuwsarchief

40 jaar Monumentenwacht in Brabant

Op 19 maart 2015 was het veertig jaar geleden dat de toenmalige minister van CRM, Harry van Doorn, in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch de Brabantse Monumentenwacht ten doop hield. Destijds de derde provinciale Monumentenwacht in Nederland.
 
De minister startte de activiteiten van de nieuwe organisatie door uit een groot blik een aantal specifieke monumentenattributen tevoorschijn te halen zoals een voegspijker, een stuk natuursteen, een truifel en een beitel. Aan ieder attribuut was een tekst toegevoegd die verwees naar een bijzonder aspect van het onderhoud van monumenten. 
In zijn openingstoespraak voorspelde de minister dat de Monumentenwacht wel eens een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen in de Nederlandse monumentenzorg.
Preventieve monumentenzorg was in die tijd nog geen gemeengoed en de nieuwe organisatie richtte haar focus grotendeels op dat aspect.
 
Zijn voorspelling is meer dan uitgekomen. De Monumentenwacht is al geruime tijd een niet weg te denken factor binnen de zorg voor ons Nederlandse culturele erfgoed.
 

do 19 mrt 2015

Convenant Social Return provincie - organisaties

Op 2 maart jl. hebben het Provinciebestuur van Noord-Brabant en de grote Brabantse uitvoeringsorganisaties, in het kader van de Participatiewet, een convenant gesloten waarin is vastgelegd dat zowel provincie als de betrokken organisaties zich zullen inzetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in het arbeidsproces.
 
Gedeputeerde Bert Pauli tekende daartoe namens de provincie, samen met de directeuren van de betrokken organisaties, een zogenaamd ‘sociaal pact’ waarin alle partijen de wil uitspreken maatschappelijk betrokken te zullen ondernemen.
Dat kan gebeuren door zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of door bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan organisaties die zich inzetten mensen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.
Zowel de provincie als de betrokken organisaties kunnen tevens overwegen om bedrijven waarmee zij zaken doen te stimuleren eveneens na te denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het nu gesloten convenant zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.   
 

ma 09 mrt 2015

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl