Nieuwsarchief

Fiscale aftrek onderhoud monumenten blijft ook in 2017 van kracht

Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen. Naar aanleiding van opmerkingen van de Tweede Kamer en reacties uit het veld is het wetsvoorstel aangehouden. Dit betekent dat in 2017 de mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten blijft bestaan.

 

De kamerbrief van 9 november is te lezen op de website van de Tweede Kamer. (URL: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20828&did=2016D42922

 

De komende tijd zal meer duidelijk worden over de plannen voor 2018 en verder. Wanneer er meer concrete informatie beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren op onze website.

do 17 nov 2016

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl