Nieuwsarchief

Brabantse Monumenten Monitor 2016

Monumentenwacht Noord-Brabant in de ‘Brabantse Monumenten Monitor 2016’ voor de tweede keer de onderhoudstoestand van de Brabantse monumenten in kaart gebracht. Eerder gebeurde dat in de eerste monitor die in 2014 werd gepubliceerd.
 
Tijdens de vele inspecties die onze inspecteurs jaarlijks uitvoeren worden –naast de bouwkundige gegevens- tevens statistische data verzameld met betrekking tot een veelheid aan onderwerpen zoals het schilderwerk, de dakbedekking, de fundering, de beglazing enzovoort.
 
In deze monitor kan voor de eerste keer een vergelijking gemaakt worden met de cijfers van de in 2014 uitgebrachte monitor. Daardoor kan niet alleen de onderhoudstoestand op een bepaald moment in kaart worden gebracht, maar kunnen tevens verbeteringen of verslechteringen in die toestand worden aangetoond.
 
De aldus verzamelde statistische gegevens kunnen dienen als instrument voor het ontwikkelen van (overheids)beleid.
 

do 22 dec 2016

Renovatie interieur Sparrendaal afgerond

Nadat het dak van huize Sparrendaal te Vught, het kantoor van Monumentenwacht Noord-Brabant, in 2015 geheel was vernieuwd, onderging in 2016 het interieur een complete metamorfose.
 
De renovatie werd op 2 december jl. afgesloten met een bijeenkomst in Sparrendaal waarbij alle betrokkenen aanwezig waren.
 
In het kader van de renovatie werd een boekje uitgebracht met daarin afdrukken van de foto’s die Paul van Galen, voormalig fotograaf van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, speciaal voor Sparrendaal maakte. Hij fotografeerde zestig Brabantse monumenten die uitvergroot en ingelijst het interieur van Sparrendaal versieren.
 
Het eerste exemplaar van het boekje werd tijdens de afsluitingsbijeenkomst door directeur-bestuurder Jacques Akerboom aangeboden aan de vertrekkende voorzitter van de Raad van Commissarissen, Frits Speetjens.
 

wo 07 dec 2016

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl