Nieuwsarchief

Monumentenwacht participeert in europees project changes

‘Changes in cultural heritage: new goals and benefits for economy and society’ is een Europees project in het kader van het Europese JPI Heritage Plus programma. 
Er is grote diversiteit in het Europese culturele erfgoed. De benodigde kennis om dat erfgoed te behouden is vaak niet aanwezig en er zijn veel verschillende benaderingen in het duurzame behoud van cultureel erfgoed. 
 
Het project beoogt nieuwe lokale modellen te ontwikkelen voor preventieve conservering en  onderhoud en monitoring van onroerend cultureel erfgoed.
 
De uitkomsten van het project zullen worden gedeeld met organisaties en ondernemingen in het Europese cultureel erfgoedveld om zo op lokaal niveau meer aandacht en een betere benadering te bewerkstelligen voor verantwoord behoud en onderhoud van onroerend cultureel erfgoed. Verder beoogt het project een versterking teweeg te brengen van lokaal erfgoedbehoud evenals een meer kosteneffectieve benadering daarvan voor eigenaren van monumenten.
 
Deelnemers aan het project zijn onder meer de Technische Universiteit van Milaan (Italië) , de Katholieke Universiteit van Leuven (België), de Universiteit van Uppsala (Zweden) en de Technische Universiteit van Delft. 
 
Ook Monumentenwacht Noord-Brabant participeert, samen met Monumentenwacht Vlaanderen, in het project.
De uitkomsten van CHANGES zullen in de toekomst bijdragen aan een nog efficiëntere en effectievere benadering van het behoud van ons Nederlandse culturele erfgoed.
 
Meer informatie op: www.changes-project.eu 
 
 

ma 14 mrt 2016

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl