Nieuwsarchief

Erfgoedcafé archeologie

Op 11 oktober 2017 organiseerde Monumentenwacht Noord-Brabant samen met Erfgoed Brabant, in het kader van de erfgoedalliantie, een Erfgoedcafé over inspectie en onderhoud van archeologische monumenten. 
Er werd een bezoek gebracht aan de landweer op het terrein van NH Hotel Koningshof waar Anneleen van de Water (inspecteur archeologische monumenten Monumentenwacht) een en ander vertelde over de geschiedenis en het ontstaan van de landweer. Daarna vertelde prof. Martin Jan van Mourik over de toevallige vondst van een oude muur in zijn tuin in Ravenstein. Na verder graven bleek er een compleet bouwwerk in de grond te zitten: het Philips van Kleefbolwerck uit 1509.
 
Vervolgens werd er in informele sfeer door middel van interviews informatie verstrekt over het onderhoud en beheer van archeologische monumenten en de subsidiemogelijkheden hiertoe vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
 
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Wordt vervolgd.
 
 

ma 16 okt 2017

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl