Nieuwsarchief

Subsidie energiebesparende maatregelen

Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen vanaf 1 juni 2017 een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor tien miljoen euro vrijgemaakt.
 
Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijksmonumentale woning. Nu is er alleen budget beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten. Het is vaak ingewikkeld om historische woningen energiezuiniger te maken. Voor de hand liggende ingrepen zoals dubbelglas of isolatie zijn meestal geen optie. Monumenten hebben vaak een eigen, creatieve aanpak nodig.
 
Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen. Dan ligt het dak eraf, wordt de fundering blootgelegd of zijn de muren gestript.
 
Meer informatie hierover kunt u lezen op:

 

do 16 nov 2017

Convenant Van Goghmonumenten in Brabant ondertekend

Vincent van Gogh vond in Brabant, waar hij de helft van zijn leven woonde, inspiratie voor zijn werk. De wereld die Vincent tijdens zijn Brabantse jaren vastlegde in zijn brieven, tekeningen en schilderijen wordt door Stichting Van Gogh Brabant vastgelegd voor het nageslacht. Het doel is om maar liefst 39 Van Gogh Monumenten en het verhaal van Vincent van Gogh te vertellen en te beschermen voor de volgende generaties. 
 
Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties (waaronder Monumentenwacht Noord-Brabant),de provincie Noord-Brabant en de Stichting Van Gogh Brabant hebben daartoe op 30 oktober het Conventant Van Gogh Monumenten ondertekend. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties. 
 
De ondertekening van het convenant is onderdeel van de meerjarenaanpak van de provincie waarmee Van Gogh blijvend als icoon aan Brabant verbonden wordt en dat het verhaal van de schilder tastbaar en levend houdt. De partijen die het convenant ondertekenen, spreken zich uit als hoeders van de Van Gogh Monumenten en dragen hiermee bij aan de instandhouding van het waardevolle erfgoed. 
 
Op de website van Van Gogh Brabant vindt u meer informatie over de Van Gogh Monumenten in Brabant http://vangoghbrabant.com/nl
 

do 16 nov 2017

Asbest op je dakā€¦ en nu?

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zo wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden. Dit verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom raadzaam om een asbestdak zo snel mogelijk te verwijderen.  
 
Een asbestdak is een dakbedekking dat asbest bevat, zoals bijvoorbeeld vezelcementgolfplaten of vezelcementleien. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van gebouwen vallen niet onder dit asbestverbod. Het gaat alleen om asbesthoudende dakbedekking, dus niet om boeidelen, dakgoten, gevelpanelen, pijpen, vinylvloeren en dergelijke. Het is uiteraard wel verstandig om een risico-analyse te laten maken van deze asbesthoudende materialen om inzicht te krijgen in mogelijk gevaar voor de gezondheid. 
 
Alleen als het asbestdak wordt verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf kunt u een subsidie hiervoor aanvragen. Meer over asbest verwijderen en deze subsidieregeling en de voorwaarden kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels.
 
Asbest is voor 1994 in verschillende producten in, op en om gebouwen gebruikt. Alleen met een laboratoriumanalyse kan worden vastgesteld of het materiaal asbest bevat. Meer hierover kunt u lezen in de Asbestwijzer https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbestwegwijzer/
 
       

do 16 nov 2017

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl