Nieuwsarchief

Zonne-energie en monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceerde onlangs een wegwijzer over deze problematiek voor eigenaren en huurders van monumenten.
De brochure gaat onder meer in op vragen als: welke systemen zijn er om zonne-energie op te wekken; de gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van een monument; wanneer is zonne-energie een optie en wanneer niet; CO2-besparing, kosten en terugverdientijden en alternatieven voor zonne-energie.
Bij veel van de abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant leven vragen over de mogelijkheden die er zijn om zonne-energie op te wekken door middel van zonnepanelen op het dak van hun monument.
Afhankelijk van de situatie is dat soms wel mogelijk. In die gevallen waar dat niet mogelijk is, kunnen alternatieven overwogen worden zoals het toepassen van andere systemen of het gezamenlijk met anderen plaatsen van zonnepanelen elders.
De brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft handreikingen voor veel van de problemen die zich bij het opwekken van zonne-energie op monumenten voordoen.
 

do 29 jun 2017

Wisseling van de wacht

Op 2 juni nam directeur-bestuurder Jacques Akerboom vanwege diens pensionering afscheid van onze organisatie. Hij werd opgevolgd door de nieuwe directeur-bestuurder Sanne de Koning.
Ook in de Raad van Commissarissen, het toezichthoudend orgaan van Monumentenwacht Noord-Brabant, werden enkele wijzigingen aangebracht. De voorzitter van de Raad, de Oirschotse burgemeester Ruud Severijns, gaat met ingang van 1 oktober a.s. eveneens met pensioen en hij neemt tevens per 1 januari 2018 afscheid van de Raad van Commissarissen.
 
De maximale termijn die hij statutair zitting kan nemen is per die datum verstreken.
De procedure om Ruud Severijns op te volgen als lid van de Raad is inmiddels gestart. 
Vooruitlopend op dit afscheid heeft Ruud het voorzitterschap van de Raad overgedragen aan een van de andere leden van de Raad, Marieke Moorman, burgemeester van Bernheze. Marieke en Sanne zijn de komende jaren de boegbeelden van Monumentenwacht Noord-Brabant.   

 

 

wo 28 jun 2017

Een nieuwe nieuwsbrief

Vanaf dit jaar ontvangen onze abonnees het tijdschrift InBrabant, dat wij uitgeven in samenwerking met andere Brabantse erfgoedinstellingen. In ieder nummer van InBrabant treft u onderwerpen aan die, direct of indirect, gerelateerd zijn aan het werk van de Monumentenwacht.
Het voordeel van deze wijze van communiceren is dat onze relaties kennis kunnen nemen van een veel breder scala aan onderwerpen met betrekking tot de Brabantse cultuur dan in de nieuwsbrief die wij in het verleden verstuurden.
Om onze contacten op de hoogte te houden van het ‘dagelijkse’ nieuws van onze organisatie ontvangen zij enkele keren per jaar deze digitale nieuwsbrief. 
De combinatie van InBrabant en nieuwsbrief stelt ons in staat om nog efficiënter met onze relaties te communiceren dan in het verleden.
 

wo 28 jun 2017

Monumentenwacht Noord-Brabant zoekt commissaris

Monumentenwacht Noord-Brabant is op zoek naar een lid van de Raad van Commissarissen die het aandachtsgebied “het bestuurlijke veld in Noord-Brabant, bij voorkeur werkzaam in het westelijke gedeelte van onze provincie” kan invullen.
Monumentenwacht Noord-Brabant is een gedegen provinciale Brabantse organisatie die zich inzet om de kwaliteit van het monumentale erfgoed in Noord- Brabant te verbeteren door het nemen en bevorderen van preventieve (onderhouds-)maatregelen.
Vakbekwame professionals inspecteren daartoe jaarlijks duizenden Brabantse monumentale gebouwen, interieurs, archeologische objecten en historisch groen en geven de eigenaren daarvan adviezen over het behoud van hun kostbare bezit. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend orgaan. 
Leden van deze raad worden volgens de regels van de Code Cultural Governance aangezocht.
 

 

wo 28 jun 2017

Sanne de Koning nieuwe directeur

Ir. Sanne de Koning (Liempde, 1974) is de nieuwe directeur-bestuurder van de Brabantse Monumentenwacht als opvolger van Jacques Akerboom die met pensioen gaat.
 
Na een uitvoerige sollicitatieprocedure, waarbij zich meer dan 50 kandidaten aanmeldden, koos Monumentenwacht Noord-Brabant voor Sanne de Koning.
Zij studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft en was onder meer werkzaam als projectleider en adviseur voor herbestemmingsmogelijkheden van monumenten bij de Hollandsche Maatschappij voor Vastgoedontwikkeling. Daarna was zij werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst), onder meer als Senior Projectmanager in Eindhoven en als afdelingshoofd monumenten in Den Haag.
Vanaf 2012 was zij actief in een eigen adviesbureau dat onder meer projecten uitvoerde op het gebied van herbestemming van monumenten.
 
Sanne de Koning begon op 15 mei jl. als waarnemend directeur-bestuurder en heeft die functie per 15 juni jl. geheel overgenomen van Jacques Akerboom, die lid is geworden van de Raad van Commissarissen van Monumentenwacht Noord-Brabant.
 

vr 16 jun 2017

Fiscale aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten blijft mogelijk

De fiscale aftrek zou aanvankelijk omgevormd worden naar een subsidieregeling die echter voor de monumenteneigenaar veel ongunstiger zou uitpakken. In feite was er sprake van een bezuinigingsmaatregel van de rijksoverheid.
Het wetsvoorstel waarin de wijziging geregeld zou worden is nu aangehouden. Fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten is in ieder geval in 2018 over het belastingjaar 2017 nog mogelijk. Dit voornemen van het Kabinet is in de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni  jl. bevestigd door het ministerie van Financiën. Het is aan het nieuwe kabinet om in de toekomst besluiten te nemen over een mogelijke ombuiging van de monumentenaftrek naar een subsidieregeling.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden over de mogelijkheden tot fiscale aftrek van de jaarlijks onderhoudskosten van monumenten op de website van het NRF (Nationaal Restauratiefonds).
 

do 15 jun 2017

Hertog Jan voor Jacques Akerboom

Bij zijn afscheid als directeur van de Monumentenwacht Noord-Brabant ontving Jacques Akerboom de provinciale onderscheiding Hertog Jan. Akerboom ontving de onderscheiding vanwege zijn grote cultuurhistorische verdiensten, in het bijzonder bij het behoud van monumenten in Brabant en daarbuiten.
 
 
Jacques Akerboom heeft de Monumentenwacht Noord-Brabant opgericht. De Monumentenwacht inspecteert regelmatig de monumenten en verricht reparaties. Daardoor worden grote en vaak kostbare restauraties voorkomen. Dat systeem is inmiddels in heel Nederland ingevoerd en Jacques Akerboom heeft het ook in Vlaanderen ingevoerd.
 
Hertog Jan
De provinciale onderscheiding Hertog Jan wordt toegekend aan mensen die zich op een beleidsterrein verdienstelijk voor Brabant gemaakt hebben. De onderscheiding is een beeld van Hertog Jan te Paard van de hand van kunstenares Willy van der Putt.

do 15 jun 2017

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl