Nieuwsarchief

Klanttevredenheidsonderzoek 2018

Een grote meerderheid van onze abonnees is tevreden of zeer tevreden over de dienstverlening door Monumentenwacht Noord-Brabant. Dat is de uitkomst van het onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek en wij zijn daar trots op!
 
Opzet van het onderzoek
Het tevredenheidsonderzoek is in de periode maart/april 2018 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksinstituut het PON te Tilburg. Aan 1650 abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant is gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 428 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Veruit de meeste respondenten schakelen Monumentenwacht in bij de instandhouding van hun monumentale gebouw. Enkele tientallen personen reageerden in verband met de inspectie van historische interieurs, archeologische monumenten en de uitvoering van de subsidieregeling voor molens.
 
Monumentale gebouwen
Eigenaren en beheerders van monumenten geven voor de uitvoering van de inspectie gemiddeld het rapportcijfer 8,4. Er is ook gevraagd naar de tevredenheid op onderdelen. Deze worden hierna genoemd, met tussen haakjes het percentage respondenten dat het oordeel zeer tevreden of tevreden gaf. Uitgevoerde kleine onderhoudswerkzaamheden (82%); inhoud van het inspectierapport (96%); duidelijkheid van het inspectierapport (93%); klantvriendelijkheid van de monumentenwachters (96%); wijze waarop de monumentenwachter heeft geadviseerd tijdens de inspectie (90%). De prijs-kwaliteitverhouding van de inspectie wordt beoordeeld met een 8,4. 
 
Overige objecten
De (kleinere) groep respondenten geeft voor de uitvoering van de inspectie van hun historisch interieur een cijfer tussen de 7 en de 10, met een 8,1 als gemiddelde. De prijs-kwaliteitverhouding van de inspectie wordt, net als bij de monumentale gebouwen, gewaardeerd met een 8,4.
De waardering voor de inspecties van archeologische monumenten komt uit op een 7,9. De prijs-kwaliteitverhouding wordt gewaardeerd met een 7,5.
Over de uitvoering van de subsidieregeling voor molens is 13% van de respondenten zeer tevreden, 80% tevreden en 7% geeft aan noch tevreden, noch ontevreden te zijn.
 
Algemene beoordeling
Er is ook nagegaan wat relaties in algemene zin vinden van het functioneren van de organisatie van Monumentenwacht Noord-Brabant. Een deel van de respondenten (gemiddeld 24%) heeft bij de vragen met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid, het contact met de administratie en de toegankelijkheid van de website “niet van toepassing” ingevuld.
Van de personen die deze vragen wel hebben ingevuld vindt 69% de telefonische bereikbaarheid uitstekend tot goed en het contact met de administratie wordt door 62% als uitstekend tot goed ervaren. De wijze waarop de afspraken voor de inspectie worden gemaakt wordt door 86% als uitstekend tot goed beoordeeld. De kwalificaties ‘matig’ en ‘slecht’ komen bij bovenstaande vragen (vrijwel) niet voor.
58% is tevreden met de toegankelijkheid van de website en 56% met de informatie op de website.  
 
Nuttige suggesties
Ten slotte bood het onderzoek de respondenten gelegenheid om opmerkingen te plaatsen. Voor de vele nuttige suggesties willen wij de betrokkenen bedanken. Zij kunnen er op vertrouwen dat Monumentenwacht Noord-Brabant ermee aan de slag gaat. 
 

vr 18 mei 2018

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl